Kaastsu FAQ

Är KAATSU en form for ocklusionsträning?

Nej, KAATSU ändrar blodflödets mönster och stryper inte blodflödet. 

Vad är ocklusionsträning och varför är det farligt? 

Vid ocklusionsträning hindras blodflödet helt till den kroppsdel som tränas. Det kan skada artärer, nerver, muskler och vener och hos vissa personer ökar risken för blodproppar i både artärer och vener. Djup ventrombos (DVT) kan leda till lungemboli som kan vara dödligt. Ocklusionsträning kan leda till rabdomyolys, som kan leda till njursvikt och även döden. 

Vad är skillnaden mellan ocklusionsträning, träning med blodflödesrestriktion (BFR) och KAATSU?

Den största skillnaden mellan ocklusionsträning, träning med blodflödesrestriktioner och KAATSU är att KAATSU korrekt utfört modifierar blodflödet genom att hämma och sänka blodflödet. KAASTU blockerar aldrig blodflödet.

Vad kan hindra mig från att utföra KAATSU?

Ingenting, så länge du har rätt utrustning och vet hur du utför KAATSU korrekt. Vi rekommenderar inte att man startar med KAATSU under graviditet, men om man redan tränar KAATSU och blir gravid kan man fortsätta med KAATSU-träning men med måtta. Efter narkos bör man vänta minst tre dagar innan man börjar med KAATSU-träning.

Jag kan enkelt binda mina egna armar med band eller kirurgisk slang. Detta kan jag göra billigt och jag behöver inte någon certifiering. Varför ska jag lägga pengarna på KAATSU?

För korrekt KAATSU träning är det viktigt att trycket regleras på rätt vis. Vid för högt tryck finns det risk för ocklusion och vid för lågt tryck uppnår man inte fördelarna med KAATSU. De patenterade" KAATSU Air Bands" är särskilt utformade för att utföra korrekt KAATSU. Kirurgiska tourniqueter, blodtrycksmanschetter, slangar eller remmar har inte sådana egenskaper. 

Vad är ett passande tryck när du tränar KAATSU?

Det optimala "KAATSU trycket" varierar från dag till dag hos den enskilde individen men det skiljer sig även från individ till individ, beroende på ålder, hälsa och form, storlek på kroppsdelarna, hydreringsnivåer och tidigare KAATSU träning. Därför är det viktigt att det optimala trycket bestäms och ställs in i början av varje KAATSU träningspass.

Vad är förhållandet mellan mitt blodtryck och KAATSU tryck?

Det finns inget samband mellan ditt blodtryck och KAATSU tryck. Ditt blodtryck är det tryck som finns i artärerna djupt inne i dina armar och ben och är naturligt pulserande. När hjärtat kontraherar ökar trycket i artärerna och sjunker när hjärtat slappnar av. Trycket i ett KAATSU Air Band är ett konstant KAATSU tryck. Bandet sitter utanpå din kropp och inte i direkt förbindelse med dina artärer och djupa vener. KAATSU tryck är utanpå huden och ändrar ditt blodflöde genom att hämma venöst återflöde och arteriellt tillflöde. 

Finns det några potentiella negativa följder? 

När KAATSU utförs på korrekt vis med korrekt utrustning av en certifierad KAATSU Specialist, finns det inga väsentliga komplikationer. Men när ocklusionsträning utförs med fel utrustning kan det vara livsfarligt.

Kan vilken metod eller utrustning som helst användas till att begränsa blodflödet? 

För att utföra KAATSU säkert och effektivt, ska man an vända den korrekta, patenterade utrustningen tillsammans med en certifierad KAATSU Specialist.

Är det sant att effekterna av motion förstärks med lågt motstånd? 

En av de tre kardinalreglerna för KAATSU träning är att använda lätta vikter eller lågt motstånd. Detta innebär minimal skada på muskler, senor, ben och anabol stimulans utan skador som följt på grund av tungt arbete.  

Vad är skillnaden mellan KAATSU och normal styrketräning?

KAATSU ger en mera stabil anabol stimulering under en kort period på ett säkert sätt än vanlig styrketräning. Du får starkare muskler på kortare tid med KAATSU träning än med normal styrketräning. 

Om jag inte vill ha extra muskler? 

Du måste inte få extra stora muskler med KAATSU. Det beror på dina atletiska och fitnessmål. Ändringarna i kroppsammansättningen som uppstår med KAATSU beror också på din kost och vilka andra former av träning du utför. Till exempel kan en bodybuilder satsa på extra vikt och större muskler med KAATSU, medan en uthållighetsatlet blir starkare och smalare utan märkbar ökning av kroppsvikten.  

Hur många gånger i veckan ska jag träna KAATSU?

"KAATSU Cycle" kan du träna så ofta som tre till fyra gånger om dagen och så sällan som två gånger i veckan. Det vanligaste är man utför tre KAATSU pass i veckan medan tävlingsidrottare i 20-års åldern utför upp till fem KAATSU pass i veckan.

Kan jag träna KAATSU efter en skada som benbrott eller muskelbristning?

Ja, det finns specifika KAATSU träningsprogram för att läka benbrott eller muskelbristning så fort som möjligt. 
 

Vad för utrustning krävs för KAATSU träning?

Vi erbjuder en "KAATSU Master" enhet som blåser upp och reglerar bandets tryck, samtidigt som träningspasset registreras. KAATSU Master är avsedd för KAATSU Specialister, där flera människor kan mätas och övervakas i realtid på samma gång, antingen under en dag eller i grupp.
Vi erbjuder även "KAATSU Nano", som är utrustning som används av en person, till exempel på resa eller när denne inte har tillgång till en KAATSU klinik eller KAATSU Specialist.
"KAATSU Air Bands" levereras tillsammans med Master och Nano, och används för att träna KAATSU med det tryck som krävs för att hämma blodflödet korrekt. 
Vi har också "KAATSU Aqua Bands" som möjliggör KAATSU träning i vattenmiljö.  

KAATSU Specialisten har sagt att jag ska börja med KAATSU på mina armar före mina ben. Varför? 

Dr. Sato, som utvecklade KAATSU, rekommenderar att man börjar med armarna. Nerverna är tätare i armarna vilket ger en mera stabil KAATSU effekt och medför en snabbare adaptiv respons. Men detta är bara en rekommendation och vissa väljer att KAATSU träna benen först eller bara KAATSU träna deras ben om de föredrar detta. 

Kan du förklara KAATSU Cycle, och varför det är viktigt? 

KAATSU Cycle är korta sekvenser där KAATSU Air bands upprepande gånger blåses upp och släpper ut luft. Genom att öka och sänka trycket skapar man en hämmad blodcirkulation utan att muskeln behöver arbeta, vilket resulterar i en säker KAATSU träning i situationer där man avråds från muskelkontraktioner. KAATSU Cycle används ofta i ett tidigt skede av rehabilitering. KAATSU Cycle kan också användas för driva ut metaboliter från muskelvävnad och öka tillflödet av nytt blod genom att man hämmar blodflödet i artärer och vener till den muskelgrupp som tränas. När man släpper på restriktionen av blodflödet så uppstår ett högt tillflöde av nytt blod genom musklerna som då spolar ut metaboliter. KAATSU Cycle kan även användas för att ”värma upp” inför ett KAATSU standardpass och hjälper även till att skapa en ökad träningseffekt. 

Om jag bara vill träna KAATSU på mina ben, vad är rekommendationerna? 

Det är helt OK att bara träna KAATSU på benen. Om du vill få en starkare anabolisk effekt i kroppen om du börjar med ett KAATSU pass på armarna. Ju större del av din kropps muskulatur som sänder en signal om störningar i homeostasen till din hjärna, desto starkare anabolisk effekt får du i kroppen.  

Hur tränar jag min core med KAATSU?

Om du använder dina bålmuskler vid KAATSU träningen, kommer de ha samma adaptiva respons som andra muskler som är distala från KAATSU Air Band. Till exempel, om du gör push-ups med KAATSU arm bands, stimulerar du inte bara utvecklingen av dina tricpes utan också bröst- och bålmusklerna, precis som om du gör plankan samtidigt som du gör push-ups.

Finns det en särskild tidpunkt som rekommenderas för ett KAATSU pass?

Nej, alla tidpunkter är lika bra för KAATSU. Däremot kan du få mera utbyte av ditt KAATSU pass om du utför det en regelbunden schemalagd tid, och inte tränar efter en stor måltid. Vissa kan ha svårt att somna om de utför KAATSU träning strax innan läggdags. 

Vilken typ av övningar kan du göra med KAATSU?

Du kan KAATSU träna med lätta vikter eller reducerad kroppsvikt. Dr. Sato rekommenderar KAATSU 3-punktsövningar för nybörjaren. När du behärskar dessa och du har vant dig vid KAATSU, kan du låta fantasin ta över och utföra rörelser som är specifika för de aktiviteter som du vanligtvis utför i din vardag. Till exempel kan äldre öva stolsträning (där man reser sig från en sittande ställning upprepade gånger) för att öva upp styrkan i att resa sig från sittande ställning. Andra exempel kan vara cyklister, som använder KAATSU på en motionscykel eller löpare som använder benband under löpningen eller basebollspelare som kastar med armband eller längdskidåkare som åker med benband på. 

När ska du INTE utföra KAATSU?

Man ska vänta tre dagar efter man varit sövd med narkos innan man återupptar KAATSU. Vi rekommenderar inte gravida kvinnor att påbörja KAATSU under graviditet. Man bör absolut inte utföra KAATSU när man är uttorkad. Se alltid till att fylla på vätskenivåerna innan du tränar KAATSU.

Jag har hört att muskelfibrerna inte ”skadas” av att träna KAATSU utan vikter. Om detta är sant, hur kan folk få större och starkare med KAATSU?

Vanligtvis skadar inte lätta vikter och koncentriska rörelser muskelfibrerna, medan tunga vikter och excentriska övningar kan skada musklerna. Ju större skadorna är på musklerna, desto längre tid tar det att reparera skadan innan man kan gå vidare och bygga ännu större och starkare muskler. 

Spelar mjölksyra en roll i KAATSU?

Ja, mjölksyra är en av många faktorer som hjälper till att stimulera anpassningen och tillväxten av muskler. Det är dock inte ett mål i sig att få höga nivåer av mjölksyra i blodet med KAATSU. När man skapar en obalans i muskeln uppstår en metabolisk kris i muskeln som i sin tur startar olika processer i kroppen. Det ökade trycket expanderar blodkärlen, aktiverar muskelfibrer och ökar koncentrationen av mjölksyra i muskelvävnaden vilket lurar hjärnan att tro att muskeln är utsatt för tung träning.

Om det inte uppstår några mikroskopiska muskelbristningar med KAATSU, vad innebär då den förhöjda mjölksyran och utsöndringen av tillväxthormon som följer? 

Det behövs inga mikroskopiska muskelbristningar för att stimulera mjölksyreproduktionen eller utsöndringen av tillväxthormon. Det är störningen av homeostasen som stimulerar mjölksyreproduktionen och utsöndringen av tillväxthormon vilken i sin tur stimulerar den anabola responsen.