Integritetspolicy / privacy policy

När du besöker fysiodema.dk, anförtror du oss med vissa personuppgifter. Denna integritetspolicy är avsedd för att förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem. Detta är viktigt, inte bara för att skydda dina personuppgifter utan även för att försäkra dig om att Fysiodema värnar om din integritet och efterlever Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. 

Om du använder vår app "Fysiodema Lymfødem", ska du vara medveten om att dina personuppgifter endast lagras på din telefon. Det innebär att Fysiodema ApS inte har tillgång till dina personuppgifter.

Integritetspolicyn nedan gäller följande domän: fysiodema.dk. 

 

Vad är Dataskyddsförordningen?  

Juridisk sett är GDPR en EU-lag som har till syfte att skydda enskilda EU-medborgares grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Med andra ord, syftet är att ge tillbaka kontrollen över personuppgifterna till användarna.

Även om detta är goda nyheter för privatpersoner, så medför det komplexa problem för verksamheter.

De nya reglerna gäller alla organisationer (oavsett storlek) som tillhandahåller varor och tjänster inom EU och webbsidor som använder spårningsteknik (som cookies eller spårningspixlar) för att övervaka EU-användarens beteende.

I många fall kommer datainsamling, hur obetydlig den än anses vara, att kräva giltigt samtycke. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen kan samtycke inte vara underförstått eller härledas från en persons handlingar. Giltigt samtycke måste i stället vara specifikt för de uppgifter som samlas in genom en verifierad åtgärd som är entydig.

 

1. Personuppgifter – Vad vi samlar in och varför 

Fysiodema erbjuder vissa webbplatsfunktioner, tjänster, applikationer och verktyg som endast är tillgängliga med hjälp av den spårningsteknik som nämns nedan. Du har alltid möjlighet att blockera, ta bort eller inaktivera dessa tekniker om din webbläsare, installerat program eller enhet tillåter det.

Generellt tillåter dessa tekniker att vår webbplats, våra tjänster, applikationer och verktyg lagrar relevant information i din webbläsare eller enhet för att senare identifiera dig i förhållande till våra servrar eller interna system. När det är relevant, skyddar vi våra cookies och andra liknande tekniker för att säkerställa att endast vi och/eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer kan tolka dem genom att tilldela dem en unik identifiering som endast är utformad för tolkning av oss.

Denna webbsida samlar in och använder personuppgifter till följande ändamål:   

 

1.1. Google Analytics  

Vi har anonymiserat din IP-adress för Google, så du är anonym för Google när du besöker vår webbplats.

Precis som de flesta webbplatser använder den här sidan Google Analytics (GA) för att spåra användarnas beteende. Vi använder dessa uppgifter för att mäta antalet personer som använder vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder vår webbplats och för att se deras resa via webbplatsen.

Även om GA registrerar uppgifter som din geografiska plats, enhet, webbläsare och operativsystem, identifierar ingen av dessa upplysningar dig personligen för vare sig Google eller oss. GA registrerar bara din IP-adress i anonymiserad form.

GA använder cookies, vars närmare detaljer återfinns i Googles utvecklingsguider. För din information använder vår webbplats analytics.js implementering av GA.  Vi har valt att besökshistoriken på vår webbplats inte löper ut.

Inaktivering av cookies i din internetbrowser förhindrar GA att spåra dina besök på sidor som denna webbplats.

Få mer information om Google Analytics här. 

 

1.2. Google Tag Manager  

Vi försöker kontinuerligt förbättra kundupplevelsen på vår webbplats genom att ge besökarna mer personlig och riktad information. För att göra detta använder vi Google Tag Manger (GTM).

GTM är en liten kod som hjälper oss att spåra användarnas beteende på vår webbplats och sedan skickar data till vårt Google Analytics-konto. Sedan ligger denna data i Google Analytics så att vi kan granska och utvärdera den i förhållande till potentiella förbättringar och ändringar på webbplatsen.

Vi anser Google vara en tredjeparts personuppgiftsbiträde (se avsnitt 2 nedanför).  

Få mer information om Google Tag Manager här.  

 

1.3 Besök på hemsidan 

När du besöker vår webbplats samlar vi in följande personuppgifter om dig och din användning av webbplatsen:

  • IP-adress 

Syftet är optimering av användarupplevelsen och webbplatsfunktionen, riktad marknadsföring, inklusive remarketing via Facebook och Google, osv. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tjäna våra intressen i att förbättra webbplatsen och visa dig relevant innehåll.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter baseras på prövningsregeln om EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6.1 f. 

Personuppgifterna överförs inte till tredjeland utanför EU/EES och vi har permanent tillgång till besökshistoriken Google Analytics. 

 

1.4. Kontakt och anmälnings- och downloadformulären

Skulle du välja att kontakta oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats eller ladda ner ”gated content” från vår webbplats, lagras de personuppgifter du anger och skickar via ett e-postmeddelande via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

Uppgifterna i formuläret kommer att lagras i databasen för Dynamicweb (vår webbplats databas) och den kommer också automatiskt att överföras till vårt Dynamics 365 CRM-system. Därefter kommer uppgifterna att länkas till ett befintligt konto med ett liknande e-postmeddelande eller skapas som en ny kontakt. Om uppgifterna avser framtida eller befintliga beställningar, eller de regleras, genom informationen åtminstone i 5 år.

Syftet är att kunna behandla din begäran och uppgifterna överförs inte till tredjeländer utanför EU/EES. Data lagras i upp till 10 år för handlare och upp till 3 år för individer
.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter baseras på prövningsregeln om EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6.1 f. 

 

1.5. E-post med nyhetsbrev 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in följande information:  

  • namn
  • e-postadress
  • verksamhet

Syftet är att kunna leverera nyhetsbrev till dig och dina personuppgifter lagas så länge som du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Uppgifterna överförs inte till tredjeland utanför EU/EES 

Om du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post, kommer den e-postadress du anmäler dig med att skickas till SendGrid, som säkerställer att e-postmeddelanden inte hamnar i skräppostmappen.  Vi anser att SendGrid är ett personuppgiftsbiträde. Utöver SendGrid kommer din e-postadress även att lagras i utskickslistan i Dynamicwebs databas och vårt Dynamics 365 CRM-system.  

Din e-postadress förblir i vår och SendGrids databas så länge vi använder SendGrids tjänster för e-postmarknadsföring eller tills du specifikt önskar att bli borttagen från listan. Du kan avsluta din prenumeration genom att klicka på avslutningslänken längst ner i nyhetsbreven du får via e-post. När du begär att avsluta din prenumeration via e-postmeddelande, ombeds du att använda den e-postadress du använde när du anmälde dig.

Så länge som du din e-postadress är registrerad får du regelbundna (ca en gång i månaden) nyhetsbrev via e-post från oss. I våra nyhetsbrev kan du läsa om ämnen i CMS-system, online marketing och marknadsföring på nätet samt annan information inom vårt affärsområde.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter baseras på prövningsregeln om EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6.1 f. 

 

1.6 Cookies  

Vi behandlar uppgifter som samlats in via cookies och andra tekniker som opersonliga uppgifter. I den utsträckning där IP-adresser eller liknande identifikatorer betraktas som personliga uppgifter i förhållande till lokal lagstiftning, behandlar vi även dessa identifikatorer som personuppgifter.  

På samma sätt, i de fall där opersonliga uppgifter är kombinerade med personuppgifter, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Vår Dynamicweb webbplats använder en rad olika cookies.

 

2. Våra tredjeparts personuppgiftsbiträden

Vi använder en rad personuppgiftbiträden för att behandla personuppgifter å våra vägnar. Dessa tredjepartsleverantörer är noga utvalda och efterlever lagstiftningen i EU:s generella dataskyddsförordning 2018 (GDPR). 

 

3. Dataintrång 

Vi kommer att rapportera alla olagliga dataöverträdelser av denna webbplats databas eller databaser från någon av våra tredjeparts personuppgiftsbiträden till alla relevanta personer eller myndigheter inom 72 timmar efter överträdelsen om det visar sig att personuppgifter som lagras på ett identifierbart sätt har komprometterats.

 

4. Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är: Fysiodema, en dansk privatägd verksamhet med organisationsnummer (CVR-nummer) 34229082 och kontor på följande adress:  

Fysiodema
Egernvej 69
2000  Frederiksberg
Danmark

 

5. Säkerhet 

Vi använder rimliga medel för att skydda dina personuppgifter på vår webbplats. Internet är dock inte en 100 % säker miljö, och därför kan vi inte säkra eller garantera bl.a. säkerheten för de personuppgifter som du skickar till oss via formulär på vår webbplats, och du ska därför inte skicka känslig och/eller konfidentiell information i dina e-postmeddelanden till oss.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra säkerhetsprocedurer då internet är i konstant utveckling.

 

6. Rätten till information och registerutdrag samt rätten till radering

Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, att korrigera och uppdatera de personuppgifter vi har om dig och att få de personuppgifter vi har registrerat om dig raderade eller anonymiserade.

Dessutom har du i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad, får vi framöver endast behandla uppgifterna, med undantag för lagring, med ditt samtycke, eller för att fastställa, hävda eller försvara ett rättsligt anspråk, eller för att skydda en person eller viktigt allmänintresse. I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter och i vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, generellt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Det kan du göra online på vår webbsida.

Vänligen kontakta oss om du vill begära tillgång till dina personuppgifter som lagras i våra databaser eller om du vill att dina personuppgifter raderas från våra databaser. Vår utgångspunkt är att vi tar bort eller anonymiserar all information som vi inte är skyldiga att lagra enligt lag, men vi förbehåller oss rätten att lagra information om ingående av avtal, specifikation av tjänster och annan information om handelsrelationer som kan vara av betydelse för vi ska kunna utföra våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vi kommer att svara utan onödigt dröjsmål (och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av din begäran, även om detta kan förlängas under svåra omständigheter).  

Fysiodema
Egernvej 69
2000  Frederiksberg

När en begäran om tillgång/download har mottagits, har vi ett dedikerat team som försöker besvara frågan eller den begäran som vi har mottagit. Om din fråga eller begäran är mera omfattande, kan det vara nödvändigt att inhämta information från dig.

 

7. Frågor kring integritetspolicyn

Om du har frågor rörande integritetspolicyn eller personuppgiftsbehandlingen, eller om du vill lämna ett klagomål gällande en möjlig överträdelse av dataskyddsskyddsförordningen, ber vi dig att kontakta oss: 

Fysiodema
Egernvej 69
2000  Frederiksberg

När en fråga gällande integritetspolicyn eller personuppgifter har mottagits, har vi ett dedikerat team som försöker besvara frågan eller den begäran som vi har mottagit. Om din fråga eller begäran är mera omfattande, kan det vara nödvändigt att inhämta information från dig.

 

8. Ändringar i Integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig innan de träder i kraft, via vår webbplats eller på annat sätt, så att du kan granska ändringarna. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att vi har offentliggjort eller publicerat ett meddelande om ändringarna i policyn innebär att du accepterar den uppdaterade policyn.

 

9. Klagomål 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter och mer information om klagomål hittar du på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se