Varför AlterG

Varför ska man välja AlterG som behandlingsmetod?

På denna sida har vi samlat ett antal exempel på hur och varför AlterG används som en del av rehabiliteringsträningen.

 

Hjärnskadade patient använder AlterG som led i rehabilitering av sin gångfunktion 

Bjarne blev hjärnskadad 1996 i samband med en trafikolycka. Innan träning med AlterG i maj 2013, kunde Bjarne gång långsamt med hjälp av en rollator och stå med stöd.

Efter att ha tränat gång vid åtta tillfällen med AlterG under loppet av en månad, kan Bjarne stå utan stöd i flera minuter. 

Efter ytterligare tre månaders träning, två gånger i veckan, kan Bjarne gå med hjälp av ett armstöd.

 

 

Dorte Nielsen har hjälpt fotbollsspelare att komma tillbaka till sporten efter operation

Hos Proalign idrottsfysioterapi har Dorte Nielsen hjälpt bl.a. fotbollsspelaren Zach att komma tillbaka till fotbollen efter en operation:

 

AlterG på Skovbakkehjemmet i Odder

På Skovbakkehjemmet i Odder har de boende haft glädje av att kunna träna med AlterG löpbandet. Karin Skautrup var en av drivkrafterna bakom initiativet till att de fick AlterG till vårdhemmet:

 

Blichergården har provat AlterG 

I Viborg kommun har man på Blichergården använt Alter G till de kommuninvånare som har uppmanats att träna, För Viborg kommuns räkning, har Blichergårdens fysioterapeuter testat maskinen så att man kan få en inblick i den potential som maskinen har. 

Sedan 2010 har AlterG testats och implementerats, och i år har Viborg Kommun investerat i AlterG efter en testperiod: