Stride Smart Gait Analytics

Uppnå ett optimalt rehabiliteringsförlopp med hjälp av Stride Smart Gait Analytics 

Stride Smart Gait Analytics gör det möjligt att optimera rehabiliteringsförloppet genom realtidsdata och visuell feedback. Genom att integrera gånganalys och smärtskattning ger AlterG:s teknik patienten en objektiv dataanalys som kan göra det lättare och säkrare att fatta kliniska beslut och uppnå optimalt rehabiliteringsförlopp för patienten. 

Kombinationen av AlterG och Stride Smart skapar unika resultat

Stride Smart Gait Analytics är en analysenhet med integrerad videoinspelning som kan kopplas till AlterG. Enheten genererar data som bland annat kroppsvikt, symmetri, viktbalans, hållning, smärtnivå, gångrytm och hastighet. Samspelet mellan AlterG och Stride Smart Gait Analytics skapar därmed kraftfull, förenklad gångmekanikdata i realtid, som kan bidra till att skapa ett unikt och anpassat rehabiliteringsförlopp för varje enskild patient. Samtidigt ger Stride Smarts videoinspelning patienten visuell feedback, som kan identifiera avvikelser i rörelsemönstret som patienten själv inte nödvändigtvis märker. 

Kombinationen av Stride Smarts dataanalys och AlterG:s teknik kan därför bidra med viktiga data gällande:  

 Symmetri i viktfördelning

  • Förbättrar balanskontrollen och reducerar risken för smärta och degenerering av lederna från överbelastning i det oskadade benet. 

Symmetri i steglängd

  • Förbättrar symmetrin för ökad steglängd, effektivare gånghastighet samt reducerar fallrisken. 

Symmetri i kroppshållningen

  • Hjälper patienter med korrekt symmetri för att uppnå ökad steglängd, gånghastighet och förbättrad hållning. 

Rytm

  • Förbättringar kan leda till raskare gång, bättre mobilitet och förbättrad hälsa. 

Smärtskattning

  • Att korrelera gångmekanik och obelastning med patientrapporterade smärtregistreringar, hjälper till att fastställa optimala parametrar för behandling och rehabilitering.

Samarbetet mellan AlterG och Stride Smart Gait Analytics kan alltså ge patienten den rehabiliteringsträning och löpande analys av data som krävs för att skapa de bästa förutsättningarna för patienten och ge de bästa resultaten av rehabiliteringsförloppet. 

Du kan läsa mer om AlterG här. 

 

Stride Smart Gait Analytics